Gà mái Mỹ Nhập 2,0kg
Giá: Liên hệ
Gà mái Mỹ Nhập 1,7kg
Giá: Liên hệ
Gà mái Mỹ Nhập 1,7kg
Giá: Liên hệ
Gà mái Mỹ Nhập 2,0kg
Giá: Liên hệ
Gà mái Mỹ Nhập 1,9kg
Giá: Liên hệ
Gà mái Mỹ Nhập 1,9kg
Giá: Liên hệ
Gà Mỹ nhập 2,3kg
Giá: Liên hệ
Gà Mỹ nhập 2,5kg
Giá: Liên hệ
Gà Mỹ nhập 2,8kg
Giá: Liên hệ
Gà Mỹ nhập 2,6kg
Giá: Liên hệ
Gà Mỹ nhập 2,8kg
Giá: Liên hệ
Gà Mỹ Nhập 3.0kg
Giá: Liên hệ
Gà Peru Lai Mỹ
Giá: 3.000.000
Gà mỹ 3.0kg
Giá: Liên hệ
Gà mỹ 2.7kg
Giá: Liên hệ
Gà mỹ 2.6kg
Giá: Liên hệ
Peru navajero 2.6kg
Giá: 5.000.000
Peru lai 1.2kg
Giá: Đã Bán